عدم استفاده از خطوط خدماتی در انتخابات

کاربرگرامی:
در صورت استفاده از خط های خدماتی برای تبلیغات انتخاباتی ، دسترسی شما تا پایان انتخابات از سوی شرکت مسدود خواهد شد .
 ارسال هرگونه پیامک تجاری یا تبلیغاتی انتخابات با خطوط خدماتی مخصوصا 10006666601  به صورت کامل ممنوع بوده و ضمن قطع سرویس دهی به مشترک ، پیگردهای قضائی نیز خواهد داشت . 
مسدود سازی کاربران خاطی به صورت کامل صورت میگیرد و شرکت در قبال خطوط اختصاصی کاربر + اعتبار موجود در پنل کاربر هیچ تعهدی ندارد و به هیچ عنوان قابل بازگشت نخواهد بود . 
شما میتوانید برای ارسال تبلیغات خود در ایام انتخابات از خطوط 10002972 یا 100098 و یا 100009522 - 100002972 برای انجام تبلیغات تجاری و انتخاباتی خود استفاده کنید .

 

 

با احترام