غیرفعال شدن خطوط خدماتی

همکار و کاربر گرامی:
طبق اطلاعیه های قبل شرکت ، در خصوص ارائه لیست مخاطبین و متن برای شماره های خدماتی واگذار شده ، به اطلاع می رساند آن دسته از کاربرانی که طی مدت زمان مشخص شده ، اقدام به ارسال اطلاعات درخواستی کردند کمافی السابق می توانند از خطوط خدماتی خود استفاده کنند و احتمال مشکلی در استفاده آنها از خطوط ایجاد نشود ، اما آن دسته از افرادی که نسبت به اطلاعیه بی تفاوت بوده و اطلاعیه را مطالعه یا اجرا نکرده اند ، متاسفانه احتمال قطع خطوط خدماتی آنها و تبدیل شماره هایشان به خطوط عادی وجود دارد . این امر از سوی اپراتور همراه اول اجرا شده و بدون استثنا طرفیت اجرایی خواهد داشت .
از این بابت هیچ مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود . پیش بینی می شود تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری کشورمان ، قابلیت فعال سازی جدید خطوط برای امور خدماتی فراهم نباشد .

 

 

با احترام